Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Letnia szkoła świadomego rodzicielstwa, realizowanego w ramach programu Trampolina, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dzięki temu wszystkie zajęcia są bezpłatne. Projekt jest kierowany do kobiet w ciąży (i ich partnerów) z terminem porodu między 1.09.2016 a 31.12.2016).

Zgłoszenia do 8.06.2016: trampolina2016@o2.pl

Projekt „Letnia Szkoła Świadomego Rodzicielstwa” jest kierowany do kobiet w ciąży i ich partnerów.
Zajęcia dla uczestników, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich są bezpłatne.
Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy Zielonej Góry, kobiety z terminem porodu między 1.09.2016 a 31.12.2016, które ze względu na harmonogram projektu będą miały szanse na udział we wszystkich zaplanowanych działaniach.
W zajęciach może wziąć udział 10 par (20 osób).
Preferowane są zgłoszenia obojga rodziców.
Uczestnicy deklarują chęć udziału w zajęciach jogi z brzuszkiem, chustonoszenia, warsztatach masażu Shantala, spotkaniu dotyczącym karmienia piersią oraz towarzyszenia w porodzie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez realizatora.
Warunkiem udziału w projekcie jest zgoda lekarza na udział w zajęciach jogi dla ciężarnych.
Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach przedpołudniowych.
Zajęcia będą się odbywały od czerwca do sierpnia 2016 w Zielonej Górze w miejscu wskazanym przez organizatora projektu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na potrzeby projektu.
Udział w zajęciach jest potwierdzany przez uczestników podpisem na liście obecności.
Obowiązkiem uczestnika jest wypełnianie anonimowych ankiet na potrzeby ewaluacji projektu oraz pisemne potwierdzanie odbioru materiałów szkoleniowych.
Realizator projektu stworzy listę rezerwową uczestników. W przypadkach losowych powodujących brak możliwości dalszego udziału w projekcie przez uczestnika dopuszcza się możliwość dołączenia osób z listy rezerwowej.
Wybrane zajęcia wskazane przez realizatora są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Realizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem projektu.
Realizator zapewnia salę przystosowaną do prowadzenia zajęć dla kobiet w ciąży, dostarcza przybory i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
Zgłoszenie udziału w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

ulotka_rodzicielstwo_1-strulotka_rodzicielstwo_2-str